در گذشته از واژه های صنعتی سازی ، فرآیند کنترل کیفی ، مشتری مداری و بازار، تعاریف کاملی که در آن کیفیت به عنوان ارزش تلقی شود وجود نداشت. هر چند مفهوم کیفیت از منظر قبلی نیز مهم می نماید ولی امروزه نقش کیفیت در تولید مستمرمحصولاتی که ارائه می شود، متمایزتر گردیده است.

همزمان با افزایش میزان تولید و بهبود کیفیت محصولات یک شرکت پیشتاز، در تمامی جوانب از قبیل طراحی عملیات ، پروسه تولید ، توزیع و ... صورت می پذیرد، که بایستی برای حفظ منافع مشتری متمرکز شده و در بهترین شرایط باقی بماند. ما به این نتیجه رسیده ایم که کیفیت نه تنها یکی از پایه های اساسی مدیریت موفق است بلکه پله ای مهمتر برای رشد و توسعه شرکت می باشد مدیریت و کنترل کیفیت ( Q.C ) به مفهوم افزایش مداوم ویژگیهای محصول است که رضایت مشتریان را جلب می نماید. در این راستا جلب رضایت مندی مشتریان و ارائه محصول با بالاترین کیفیت و بیشترین مقاومت، همواره سر لوحه فعالیت های شرکت زرین سفال زنجان می باشد. رهنمودهای ارزشمند شما روشنگر مسیر ما در رشد و ارتقاء مستمر کیفیت محصولاتمان خواهد بود.

                                                                                                      ابراهیم اسماعیلیان (  مدیر عامل)